TEXTUS RECEPTUS

Deşi Textus Receptus a fost alcătuit pe baza unor manuscrise mai târzii, de provenienţă bizantină, acestea sunt manuscrisele transmise din generaţie în generaţie, respectate şi preţuite de Biserica Răsăriteană şi de traditţie dealungul secolelor.

Cu putin timp înaintea anului 400 d.Hr., Imperiul Roman a fost împărţit în doua: Imperiul de Răsărit (Bizantin) şi Imperiul de Apus. La mai puţin de un secol după aceasta, Imperiul Roman de Apus se prăbuşesşte fiind invadat de barbari, pe când Imperiul de Răsărit continua să existe până în anul 1453 d.Hr.

Pentru aproape 1000 de ani, limba greacă rămâne complet necunoscută în vestul Europei, în timp ce continuă să fie limba oficială a Imperiului Bizantin. În tot acest timp, manuscrisele greceşti sunt copiate şi recopiate în mânăstirile vremii, făcând posibilă transmiterea Cuvântului până în secolul al XVI-lea.

Erasmus a început colectarea acestor manuscrise şi a contribuit astfel la realizarea primei versiuni tipărite a textului Noului Testament în limba greacă. Aceasta este lucrarea pe care o cunoaştem astăzi sub numele de "Textus Receptus".